Náš vnitřní svět není vůbec jednoduchý. Je bohatý a rozporuplný. Dnes se v požadavcích neustále se měnící situace člověk může splést a potřebovat zorientování.

Nabízím Vám svojí pomoc. Budu se snažit vám poskytnout vstřícné, nehodnotící a bezpečné prostředí, ve kterém budeme moci porozumět Vašim potížím.

Ve své psychoterapeutické práci využívám integrativní přístup, na který mám odborné vzdělání. Mým nástrojem je vlastní setkání s klientem, kde se zaměřujeme hlavně na uvědomování a pochopení sebe samého, abyste se naučili zacházet sami se sebou a se svým životem. Důležitou součástí mé práce je posílení vlastního potencionálu klienta a zkvalitnění jeho života.

Dodržuji etický kodex psychoterapeutů a zásady mlčenlivosti.

Miluji přírodu, ale mám ráda i procházky městem, mám ráda zpěv a tanec, doma ve volných chvílích ráda něco tvořím. Mým mottem je myšlenka Sigmunda Freuda „V drobných věcech se spolehni na rozum, ve velkých věř srdci“.

Příklady, s čím mě klienti kontaktují:

  • neurózy: záchvaty paniky, strachy, obsedantní myšlenky a činy
  • smutek a ztráta (ztráta blízkých, významných vztahů, hodnot)
  • pochybnosti o sobě, nízké sebevědomí
  • podrážděnost, úzkost, deprese, strach, zášť
  • závislosti – (vše, včetně jídla)
  • životní krize: „hledání sebe sama“, těžké volby, ztráta smyslu života, strach ze samoty
  • problém volby, potíže při rozhodování, stanovování a dosahování cílů